Junior researcher in Food Technology

EN: We are looking for candidates to the Junior Team Member in the ERA Chair Research Group complying to the level of R2 (Recognised Researcher) from both EU and non-EU countries with disciplinary expertise and proven track record in edible films and/or cereal technology.

Please, apply for the position via EURAXESS

CS: Hledáme kandidáty/ky na pozici Junior Team Member ve výzkumné skupině ERA Chair, kteří splňují požadavky úrovně R2 (uznaný výzkumný pracovník) ze zemí EU i mimo EU, s odbornými znalostmi v daném oboru a prokazatelnými výsledky v oblasti jedlých obalů a/nebo technologie obilovin.

Přihlášky na tuto pozici podávejte prostřednictvím EURAXESS